İç ve Dış borçlar

Türkiye korkunç boyutlara ulaşan iç ve dış borç batağı ve bunların faiz yığınağı altında iflasa sürüklenmektedir.

Bu borçların başlıca nedenleri:

1. Sanayi ve teknoloji kalkınması başarılamadığından ihtiyaç duyulan sınai mamullerin ve askeri gereksinimlerin gelişmiş ülkelerden satın alınması için, mecburen dış krediye başvurulmakta bu maksatla fırsat kollayan çok uluslu (Siyonist) bankalardan yüksek oranlı faizlerle şartlı krediler alınmaktadır.

2. Bu şartlı krediler ise maalesef genellikle ya montaj sanayine veya lüks yatırım hamlelerine harcanmaktadır.

3. Yeni ve yeterli üretim gerçekleşmediğinden, faiziyle birlikte kabaran borçların taksitini ödemek için tekrar yeni borçlanmalara mecbur kalınmaktadır.

4. Borç batağına saplanan ülke siyasi yönden de "borç veren" merkezlerin güdümüne girmekte ve yarı sömürge konumunda bağımlı bir ülke olmaktadır.

5. Dışarıdan nakit para olarak alınan kredi, aslında dışarıya "o kadar malı" peşinen ve ucuz fiyata vermek anlamındadır. Hatta faizli olmasa bile, kredi alan ülke, kredi veren ülkenin malını pahalıya almak zorunda kalacağından, giderek fakirleşir. Çünkü o mala ihtiyacı vardır ve pazarlık şansıda yoktur, bununla da kalmayıp kendi ürettiği malları, kredi aldığı ülkeye çok daha ucuza vermek durumundadır.

6. Kredi alan ülkede geçici bir rahatlama ve satın alma gücü doğacağından, bu sefer lüks ve fantazi mallara yönelme ve israf ekonomisi başlayacaktır.

7. Velhasıl faizli dış krediler dünya ülkelerini ikiye ayırmaktadır,

a. Kredi alan ve borçları devamlı artan geri kalmış ülkeler

b. Kredi veren ve devamlı alacakları artan kalkınmış ülkeler.

8. İç borç: Türkiye gibi dış borç batağında kıvranan ülkelerin bir de ayrıca faizli iç borç yapması kadar akıl almaz bir uygulama yoktur, zira yüzde üç yüzlere varan oranlarla faizli iç borç alınacağına ve bir takım masonik mahfillere devlet gebe kılınacağına, ihtiyaç duyduğu kadar para basması, bundan çok daha hayırlı ve haysiyetli bir davranıştır.

Elbette karşılıksız para basılması yanlıştır ve haksızlıktır. Ama çok yüksek faizlerle iç borç yapmaktan daha ehvenü-şer bir uygulamadır.

Borçlardan kurtulma çareleri:

1. Faizli dış ve iç borçların tasfiyesi için, devlete ait işletmelerin hisse senetleri çıkartılmalı ve alacaklılara bu hisseler verilerek işletmelere ortak yapılmalıdır. Buna razı olmayanların hisseleri ise, borçlarını üstlenmek ve belli şartlarda ödemek üzere, isteyen kimselere satılığa çıkarılmalıdır.

2. Hızlı ve istikrarlı bir üretim seferberliği mutlaka başlatılmalıdır.

3. Avrupa bankalarındaki işçilerimizin dövizleri kârlı ve avantajlı hisse senetleri ile ülkeye aktarılmalı ve borçlar kapatılmalıdır.

4. Dış ülkelerde "mal mübadelesi" başlatılmalıdır. Su, meyve sebze karşılığı ham petrol, pamuk fındık karşılığı makine gibi.

İhtiyaç duyulan malların alımı için, "peşin para verilip malı üretildikten sonra ucuza almak" şeklinde selem senedi-sipariş kredisinin yabancı devlet ve şirketlerle de yapılma yolları araştırılmalıdır. Buna hazır ve razı olacak birçok devlet ve şirket bulunacağı muhakkaktır

Mili Çözüm Dergisi Necmettin Erbakan Ahmet Akgül Meali Kerim