Hukuk ve Adalet

Adil Düzende adalet mekanizması ve mahkeme sistemlerinin çalışması da, yeni ve yeterli bir yapıya kavuşacaktır.

Adil Siyasi Düzen'de ADALET SİSTEMİ şu özellikleri taşıyacaktır:

1 - Adalet makamı ve mekanizması tam anlamıyla bağımsız hareket edecektir.

2 - Her bucak müstakil bir yargı birimi kabul edilecektir ve yeterli hakim gönderilecektir.

3 - Yargıda: Tahkim (hakem tayin etme) tahkikat (soruşturma) ve kaza (infaz) kurumları bağımsız hizmetlerdir.

4 - Tahkikat ve tahkim (soruşturma ve hakem tayini) tarafların seçtiği teminatlı ve ehliyetli görevliler tarafından yürütülüp neticelendirilir.

5 - Kamu hukukunda: Temel anayasal düzene uygun olarak, bucak ilmi şurasının ittifakı, özel hukukta ise kişinin mensup olduğu mezhep ve ekolü esas kabul edilir.

6 - Bucaklardaki, soruşturma ve hakemliğe ehil ve emin şahsiyetleri, İldeki tahkim ve tahkikat kuruluşları belirleyecek, İllerdekini ise, “devlet tahkikat ve tahkim kurulları” tayin ve tevcih edecektir.

7 - Avukatlık ve savcılık hizmetleri yeni bir yapıya dönüşecektir.

8 - Topluluk cezalandırılamaz. Çünkü suç ve ceza şahsidir.

9 - Suç kesinlikle sabit olunca, verilecek cezaların caydırıcı olması gereklidir.

10 – “Mağdurun korunması”, dayanışma sistemi içinde gerçekleşecektir.

11 - Yargı masrafları bütçeden ödenir.

12 - Affetmek mağdurun veya varislerin hakkıdır ve onların yetkisindedir.

13 - Askeri hukuk, kendi özel kurum ve kuralları içinde değerlendirilir.

14 - İdari düzen gerektiği hallerde meşru yaptırımlar uygulayabilir.

Evet, Dinde zorlama yok, sevdirme ve inandırma vardır.

 Çünkü, "kalbi ve ruhi" bir olaydır.

İlimde ise izah, ispat ve ikna vardır.

Zira akli bir olaydır.

Düzende ise icabında müeyyide ve zorlama olacaktır.

Çünkü... disiplin ve otorite ile ilgili bir olaydır.

Mili Çözüm Dergisi Necmettin Erbakan Ahmet Akgül Meali Kerim