Dini Düzenin Çalışma Esasları

1- İLMİ Ahlak:  

   a- Herkesi sabır ve saygıyla dinleme  

   b- İlmi ve insani tartışma kurallarını öğrenme

   c- Şahsi karar verebilme yeteneğini geliştirme

   d- Hakkı ve haklıyı savunma gayreti gösterme  

2- MESLEKİ Ahlak:  

   a- Sözünde durma ve kimseyi aldatmama  

   b- Hile ve haksızlık yapmama  

   c- Çalışkan ve üretken olma  

   d- İmkan, eleman ve zaman israfından kaçınma  

3- SİYASİ Ahlak:  

   a- Kurallara ve kanunlara uyma  

   b- Amirlere ve yetkilere itaatli olma

   c- Hakem ( Mahkeme) kararlarına rıza

 4- SOSYAL VE TOPLUMSAL Ahlak için de:  

   a- Savunma gayreti, Hak ve adaleti koruma ahlakı: (İslamiyet'teki CİHAT gibi)

   b- Toplanma ve cemaat olma ahlakı: (NAMAZ gibi) 

   c- Dayanışma ve ölçülü yaşama ahlakı: (İNFAK gibi)  

   d- Sağlıklı ve ölçülü yaşama ahlakı: (ORUÇ gibi)  

   e- Seyahat ve turizm ahlakı (HAC gibi)

Kazandırılmak amacına yönelik programlar hazırlanacaktır.

G - DİNİ - AHLAKİ DÜZENİN çalışma prensipleri şunlar olacaktır  

   1- Müspet ilme ve aklıselime uygun, yani tabii olması

   2- Uygulanabilir kolaylık ve pratiklikte bulunması (YÜSR)  

   3- Tabii ve tarihi gelişme ve değişmelere açık bulunması (İCMA-İÇTİHAT)

   4- Dengeli ve adil olması

   5- İyi - kötü, doğru - yanlış, güzel - çirkin gibi kriterleri ortaya koyması

    6 - Zorlama değil, inandırma ve sevindirme esasına dayanması

Mili Çözüm Dergisi Necmettin Erbakan Ahmet Akgül Meali Kerim