Bütçe Açıkları

1. İstihdam sorunu halledilmeli, devlet dairelerinde ve KİT'lerdeki lüzumsuz yığılmalar önlenmelidir.

2. Vergi yükü hafifletilerek ve kredilerle desteklenerek orta işletmeler ve küçük boy sanayiler diriltilmeli ve üretimin arttırılması ve dolayısıyla devlet gelirlerinin çoğaltılması öngörülmelidir.

3. KİT'lerin devlet yükü olmaktan çıkarılması gerekmektedir.

Bu nedenle:

A - KİT'lerin zarar etmesinin başlıca sebepleri olan;

1. Ağır vergilerden,

2. Yüksek faizli borca girmelerden,

3. Bozuk ve başıboş yönetimlerden mutlaka vazgeçilmelidir.

4. Milli Görüş’ün her iktidar döneminde KİT’lerin zarardan kâra geçirilmesinin ve tesislerin geliştirilip güçlenmesinin nedenleri dikkatle incelenmeli ve her sahada hayata geçirilmelidir.

B- KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri) özelleştirme adı altında bazı yandaşlarına veya küresel sermaye baronlarına arsa fiyatının bile altında-peşkeş çekilmesi ve kökten tasfiye edilmesi ise ülke ekonomisi için oldukça tehlikelidir ve iflas alametidir.

Zira KİT'ler hem dışarıdan teknoloji getirmekte, hem teknik elemanları eğitmekte, hem planlı kentleşmeyi gerçekleştirmekte, hem işsizliği önlemekte, hem de kaliteli üretimle fiyatları dengelemekte önemli hizmetler yürütmektedir.

C- Öyle ise KİT'lerin tasfiyesi değil, ıslahı gerekmektedir. Bunun için de;

1. KİT'ler "yapı ortaklıklarına" dönüştürülmeli, sadece yapı ve tesis paylarının hisse senetleri halka satılmalıdır. Arsa tapusu devlete kalmalıdır.

2. Tesislerin cirodan kiraya verilmesine başlanmalıdır.

3. Üretimde kira payı alınıp bunun yarısı bakım ve onarım masraflarına, yarısı da hisse senedi olarak dağıtılmalıdır.

4. Devletin sadece kira payından alacağı hisse dışında, KİT'ler her türlü vergi ve sigorta priminden muaf tutulmalıdır.

5. Tesisler öncelikle kendi çalışanlarının ortaklığına verilmeli, onlara da emek payı olarak genelde kira payı kadar verilmelidir ve kendilerine asgari üretim mecburiyeti getirilmelidir.

6. Böylece KİT'ler tasfiye edilmeden, özelleştirilmelidir. Yani yabancı şirketlere ve sömürü sermayesine vermek yerine kendi işçisi ve emekçisi mal sahibi edilmelidir.

 

Mili Çözüm Dergisi Necmettin Erbakan Ahmet Akgül Meali Kerim